Průběžné plnění nominačních kritérií

V příloze naleznete aktualizovanou tabulku plnění nominačních kritérií.

Některé výsledky z Gery, které byly oficiálně zveřejněny neodpovídají úplně skutečnosti a mohou se změnit.