Členská schůze 2023

Vážení členové svazu,

předsednictvo ČSKB Vás zve na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční 24.11.2023 od 18 hod. v Praze na Strahově v prosklené zasedací místnosti, Zátopkova 100/2.
Žádáme Vás o potvrzení účasti v odpovědi na tento e-mail. V případě účasti delegáta, který není statutárním zástupcem, nezapomeňte na předložení plné moci podepsané statutárním zástupcem.

Program členské schůze 24.11.2023 v 18 hodin
1. Zahájení
2. Volba mandátová komise
3. Volba pracovního předsednictva
4. Ověření mandátů delegátů
5. Schválení programu Členské schůze
6. Zpráva o financích svazu a unie
7. Informace o členských poplatcích
8. Zpráva reprezentace, TMK, STK
9. Závody – MČR, ČP, ME. MS
10. Informace o školeních trenérů
11. Diskuze a různé
12. Schválení usnesení
13. Ukončení ČS

S pozdravem,

Předsednictvo ČSKB