Pozvánka na Členskou schůzi 2024

Vážení členové svazu,
předsednictvo ČSKB Vás zve na členskou schůzi, která se uskuteční 12.4.2024 od 18 hod. v Brně, Restaurace Terasa, Hněvkovského 192/26
Žádáme Vás o potvrzení účasti v odpovědi na tento e-mail. V případě účasti delegáta, který není statutárním zástupcem, nezapomeňte na předložení plné moci podepsané statutárním zástupcem.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu Členské schůze
3. Volba pracovního předsednictva
4. Volba mandátová komise a volební komise
5. Ověření mandátů delegátů
6. Informace o usnesení předešlé Členské schůze
7. Informace o činnosti a hospodaření ČSKB
8. Zpráva revizní komise
9. Schválení účetní závěrky
10. Informace o fungování ČUKS
11. Informace o plánovaných reprezentačních akcích v roce 2024
12. Informace o školeních trenérů
13. Představení kandidátů do předsednictva ČSKB
14. Volba předsednictva ČSKB
15. Představení kandidátů do kontrolní komise
16. Volba kontrolní komise
17. Diskuze a různé
18. Schválení usnesení
19. Ukončení ČS

S pozdravem,

Matěj Pravda