Koncepce výběru reprezentace ČR, nominační kritéria

Český svaz kolečkového bruslení zveřejňuje dokument týkající se výběru do širší reprezentační základny a zároveň i nominačních kritérií pro výběr do reprezentačního kádru ČR.
Jedná se o dokument, který může být každoročně upraven zejména v části nominačních kritérií (výběr vhodných sledovaných závodů apod.). Zároveň je však dokument nazvaný Koncepce výběru do reprezentace ČR dokumentem s platností na delší dobu, především jako nástroj pro další koncepční rozvoj českého kolečkového rychlobruslení.
Koncepce by měla sloužit trenérům na všech úrovních práce s mládeží a talentovanými závodníky. Zároveň předpokládáme, že s Koncepcí budou seznámeni jak samotní závodníci, tak i jejich rodiče. Měla by sloužit jako jasný, přehledný a v neposlední řadě i motivační nástroj pro všechny, kteří se chtějí v tomto sportu zdokonalovat.
Zároveň a to především, si předkládaná koncepce spolu s nominačními kritérii přeje být nástrojem pro průhledný, spravedlivý proces výběru jednotlivých kandidátů. Při přípravě Koncepce a Nominačních kritérií jsme se snažili, abychom v budoucnu zabránili nejasnostem při zařazování do reprezentace ČR, aby všichni zúčastnění v každém momentu věděli, jaké jsou jejich možnosti a co je třeba ještě udělat, aby mohli být do reprezentace ČR zařazeni a aby mohli průběh výběru kontrolovat.
Současně ČSKB zveřejňuje i seznam členů zařazených striktně podle daných kritérií do širší reprezentace. Přípravku reprezentace pro rok 2013 nezřizujeme, ale mladé závodníky budeme sledovat a v tento „zkušební“ rok nám umožní i doladit případná pravidla pro výběr do této nejmladší reprezentační základny.
Je možné, že se daný koncept zdá na první pohled svými kritérii velmi přísný. Jde nám ale o to, aby naši závodníci postupně rostli v konkurenceschopné na evropské a případně i světové úrovni. A to bez minimálních podmínek, jaké jsme si v kritériích vytyčili, nelze. Chtěli bychom, aby daný dokument posloužil jako základ koncepční práce s mládeží v kolečkovém rychlobruslení a zároveň aby umožnil i seniorským závodníkům motivaci do dalšího sportovního života.

Reprezentační komise při ČSKB