Nový občanský zákoník a jeho dopad na občanská sdružení

Novela občanského zákoníku, platná od 1. ledna 2014, se bude týkat i všech sportovních klubů, tělovýchovných jednot a sportovních svazů. Vzhledem k tomu, že zatím nejsou schváleny prováděcí předpisy, nelze ke změnám vydat úplné pokyny a doporučení.

Dle nového zákoníku, který je již schválen a je veřejně dostupný např. na http://obcanskyzakonik.justice.cz/texty-zakonu/, se všechny sportovní organice (občanské sdružení) automaticky přemění na spolky. Novela zákoníku bude požadovat od občanských sdružení, mimo jiné, úpravy stanov. Povinnost zapracovat změny do svých stanov je rozprostřena do horizontu tří let, příliš otálet ale nedoporučujeme.

Na adaptování změn tedy mají občanská sdružení ( tj. SK a TJ, svazy) tři roky. Realizovat hlášení změn či registraci stanov na Ministerstvu vnitra ČR lze podle současného zákona o sdružování občanů i v současnosti, ale po 1.1.2014 bude takový subjekt čekat další úprava stanov. Proto, není-li to nezbytné, doporučujeme se změnami vyčkat do začátku příštího roku, kdy by měl být již znám způsob a místa registrace stanov spolků.

Pro sportovní subjekty Česká unie sportu vydala první ucelenou informaci o změně občanského zákoníku. Na stránkách ČOV lze také pokládat on-line dotazy k celé problematice http://www.olympic.cz/text/pravni-dotaz. Česká unie sportu připravuje vzorové stanovy, které již budou odpovídat znění nového občanského zákoníku. ČUS připraví také přehledný návod, jak v klubu – tělovýchovné jednotě - svazu, postupovat a vyhovět všem podmínkám nového zákona (úprava stanov, registrace nových stanov, jak získat statut veřejné prospěšnosti).

Vzhledem k tomu, že podle nové právní úpravy lze postupovat až v okamžiku, kdy začne platit, doporučujeme, aby sdružené subjekty, po zveřejnění vzorových stanov, zatím pouze začaly s přípravou nového znění svých stanov, tj. zpracovaly nové znění stanov, předjednaly konsens s jejich zněním uvnitř spolku (tj. seznámení členské základny s jejich zněním apod.), případně využily i odbornou konzultaci na servisních centrech sportu ČUS (nejdříve od prosince 2013) ohledně správnosti textu. Po 1.1.2014 lze začít s realizací změny stanov, tedy je třeba svolat nejvyšší orgán spolku k jejich schválení (jelikož je dána lhůta ke změně, není nutné svolávat mimořádnou valnou hromadu / členskou schůzi, ale lze počkat na řádnou valnou hromadu, která je každoročně svolávána).