Pozvání na řádnou valnou hromadu ČSKB

Vážení zástupci oddílů,

jménem předsednictva vás zvu na řádnou valnou hromadu ČSKB, která se bude konat dne 13. února 2014 v Brně.

Každý delegát musí před konáním valné hromady prokázat svůj mandát řádně vyplněným „Pověřením delegáta“.
Pozvánku a pověření najdete v příloze. Zájemci o nahlédnutí do účetnictví svazu, dejte zprávu sekretariátu, po dokončení účetnictví vám budou informace zaslány.

S pozdravem

Michal Hrazdíra
předseda předsednictva