Koncepce výběru do reprezentace ČR 2014

Reprezentační komise ČSKB navrhla koncepci výběru do reprezentace ČR a nominační kritéria a předsednictvem byl tento dokument schválen. Naleznete jej v příloze.