Pozvánka na členskou schůzi 16.3.2019

Vážení členové svazu,
předsednictvo ČSKB Vás zve na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční 16.3.2019 od 11 hod. v Praze na Strahově Zátopkova 100/2 místnost č.234 od 11:00.
Žádáme Vás o potvrzení účasti v odpověď na tento e-mail. V případě účasti delegáta, který není statutárním zástupcem, nezapomeňte na předložení plné moci podepsané statutárním zástupcem.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu Členské schůze
3. Volba mandátová komise
4. Ověření mandátů delegátů
5. Volba pracovního předsednictva
6. Informace o činnosti a hospodaření ČSKB v roce 2018
7. Zpráva revizní komise
9. Informace o rozpočtu ČSKB na rok 2019
10. Informace o reprezentaci za rok 2018
11. Informace o plánovaných reprezentačních akcích v roce 2019, MS – Roller Games Barcelona, ME - Pamplona, WIC
12.Informace o plánovaných školeních trenérů
13. Informace o GDPR a Rejstřík sportu
14. Diskuze a různé
15. Ukončení ČS

S pozdravem,

Matěj Pravda
sekretář