Novinky ohledně GDPR

V nedávné době se sešli zástupci ČUS a Úřadu pro ochranu osobních údajů při kterém se shodli na pozměnění a zjednodušení některých vzorových formulářů pro potřeby svazů.

Hlavním cílem a snahou ČUS i ÚOOU bylo problematiku ochrany osobních údajů pro sportovní prostředí maximálně zjednodušit a zároveň poskytnout relevantní informace tak, aby nebylo nic zanedbáno. Z těchto důvodů byl dosavadní vzorový formulář (Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů) rozdělen do dvou samostatných dokumentů.

Pro spolky, které provozují pouze sportovní činnost a nezpracovávají žádné osobní údaje pro marketingové účely, nově postačí pouze využití vzorového formuláře „Informace o zpracování osobních údajů“, který je pouze nezbytné uveřejnit vhodným způsobem, například na webových stránkách či nástěnce sídla spolku nebo přihlášce. Pro takové spolky není potřeba „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“, tedy opatřovat podpisy členů.

Pokud však ve spolku zpracováváte osobní údaje pro účely marketingu (fotky na pozvánkách, billboardy atd.), formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely“ pro členy použít musíte.

Zásadní je rovněž informace, že formuláře vydané ČUS v loňském roce a vámi již využité zůstávají v platnosti a není třeba je měnit nebo obnovovat.

Další informace ohledně GDPR najdete na stránkách ČUS:

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.html