Pozvánka na členskou schůzi 2020

Vážení členové svazu,
předsednictvo ČSKB Vás zve na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční 7.3.2020 od 10 hod. v Brně, Křenová 409/52 (49.190942N, 16.622357E) místnost 324.
Žádáme Vás o potvrzení účasti v odpovědi na tento e-mail. V případě účasti delegáta, který není statutárním zástupcem, nezapomeňte na předložení plné moci podepsané statutárním zástupcem.

Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátová komise a volební komise
3. Volba pracovního předsednictva
4. Ověření mandátů delegátů
5. Schválení programu Členské schůze
6. Informace o činnosti a hospodaření ČSKB v roce 2019
7. Zpráva revizní komise
8. Schválení účetní závěrky 2019 a informace o finančním plánu ČSKB na rok 2020
9. Informace o reprezentaci za rok 2019
10. Informace o plánovaných reprezentačních akcích v roce 2020, MS –Kolumbie, ME - Portugalsko, WIC
11. Informace o školeních trenérů
12. Představení kandidátů do předsednictva ČSKB
13. Volba předsednictva ČSKB
14. Představení kandidátů do kontrolní komise
15. Volba kontrolní komise
16. Diskuze a různé
17. Schválení usnesení
18. Ukončení ČS

S pozdravem,

Matěj Pravda