Členská schůze 2020

V sobotu 7. 3. 2020 v Brně proběhla členská schůze ČSKB. Děkujeme všem, kteří se této schůze účastnili.
Bylo zvoleno nové předsednictvo ve složení Martin Máčel, Michal Hrazdíra, Pavel Zajpt, Petr Bohumský a Tomáš Platil.
Dále byla zvolena kontrolní komise ve složení Šárka Pinďáková, Petra Korvasová a Jana Oudová.
Po skončení členské schůze proběhlo zasedání předsednictva na kterém byl jako předseda zvolen Martin Máčel a místopředseda Pavel Zajpt.