Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury

Vážení sportovci,

Národní sportovní agentura dnes vydala výkladové stanovisko k usnesení vlády č. 215 ze dne 15. března 2020, které kompletní přikládám v příloze.

Vláda usnesením č. 215 s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou důvodů uvedených v čl. I písm. a) až j) usnesení č. 215.

Z výše uvedeného vyplývá, že fakticky jsou po dobu stanovenou krizovým opatřením zakázané
• veškeré sportovní akce na území ČR a
• veškeré organizované i neorganizované sportovní aktivity na území ČR s výjimkou
individuálního pobytu (pohybu) v přírodě nebo parcích (viz čl. I písm. h) usnesení č. 215).

NSA upozorňuje, že porušení povinností uložených v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu může
být trestným činem.

Prosíme tedy a respektování tohoto usnesení vlády a věříme, že se vše co nejdříve uklidní. Pokud dostaneme jakékoli nové informace budeme Vás informovat zde na stránkách nebo na našem facebooku.