Školení trenérů 2021 a 2022

Školení trenérů kolečkového rychlobruslení III. třídy

TERMÍN - datum bude upřesněn (rok konání 2021)

PŘIHLÁŠENÍ - Přihlášení na kurz zasílejte do konce listopadu 2020 na pravda@cukb.cz

REALIZACE -
Při počtu 5 a méně přihlášených formou individuálních praktických konzultací s lektory.
Při počtu 6 a více přihlášených formou prezenčního praktického kurzu v rozsahu 2 víkendových setkání.

Cena za kurz pro členy ČSKB - 1000,- Kč
Cena za kurz pro nečleny ČSKB - 4000,- Kč

Před nástupem na kurz trenér kolečkového rychlobruslení III. třídy je doporučeno absolvovat základní kurz pro instruktory kolečkového bruslení. Pro další dorazy kontaktujte TMK-ČSKB prostřednictvím sekretariátu.
________________________________________________________________________________
Navazující kurz na trenéra kolečkového rychlobruslení II. třídy se uskuteční v roce 2022 (Specializace ČSKB + obecná část FTVS UK). Podmínkou pro přihlášení je držení licence trenér kolečkového rychlobruslení III. třídy.

Pavel Zajpt, TMK