Program podpory sportu a tělovýchovy v Praze 2021

Praha opět vypsala program na podporu sportu a tělovýchovy na rok 2021. Jelikož zde kluby mohou žádat jen prostřednictvím krajské či národní sportovní organizace, bude o dotaci opět žádat ČSKB.

více info zde:
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_gran...